Hội thi viết chữ đẹp các cơ sở của trung tâm
TT luyện chữ đẹp Minh Hiền, thường xuyên tổ chức cuộc thi viết chữ đẹp cho các học viên đang theo học tại trung tâm.