TT luyện chữ đẹp Minh Hiền, thường xuyên tổ chức cuộc thi viết chữ đẹp cho các học viên đang theo học tại trung tâm.