hình ảnh dạy trẻ tự kỷ
Bệnh tự kỷ là một trong năm tiểu loại của nhóm bệnh Rối loạn phát triển lan tỏa ( Pervasive Developmental Disorders – PDD). Đây là căn bệnh được phỏng đoán là có nguyên nhân từ...