Đồ dùng học tập
bút luyện chữ đẹp minh hiền
  Trung tâm luyện chữ đẹp Minh Hiền cung cấp đầy đủ dụng cụ học tập . Vở kẻ ô ly thẳng ô ly nghiêng và bút viết nét thanh, nét đậm chuyên dụng dùng cho luyện chữ đẹp.   

                                              Các loại bút luyện chữ đẹp

 

 

                                              Các loại bút luyện chữ đẹp

 

 

                                                        Các loại bút luyện chữ đẹp

 

 

                                                         Các loại bút luyện chữ đẹp

 

 

                                                         Các loại bút luyện chữ đẹp  

 

                                     

                                    Bút luyện chữ đẹp Minh Hiền

 

 

                                                

                                                 Vở luyện chữ đẹp

 

 

                                                                 Vở luyện chữ đẹp

 

 

                                                              Bút chì Staedtler (Đức)

 

 

                                                Vở luyện chữ đẹp Minh Hiền

 

 

                                                                      Hộp bút

 

 

                                                                    Hộp bút

 

 

                                                                  Hộp bút

 

 

                                                                   Đồ dùng học tập

 

 

                                                               Đồ dùng học tập